SurfaSol

Om SurfaSol System

SurfaSol® System är utvecklad för processrengöring i lackboxar, åren1994 - 2001 under ledning av innovatören Michael Seidow på SAAB Automobile i Trollhättan.

SurfaSol® är ett transparent släppmedel speciellt utvecklad för lackering inom tillverkningsindustri bilar.
SurfaSol® sprayas eller rollas på lackboxarnas väggar, fönster och conwayers. Vid rengöring av box bortages färgrök och ev. fett med varmt vatten i kombination med högtryck och roterande borstar.
Varefter nytt släppmedel appliceras.

SurfaSol® 911 användes vid rengöring av fläktkanaler, robothuvuden och kylzoner. Medlet avdunstar helt och avlägsnar all kondens.
Utmärkande för alla ingående komponenter är att de är optimalt miljöanpassade. Produkterna kräver vid användning varken speciella skyddskläder eller skyddsanordningar och kan vid destruktion omhändertas av reningsverken.
Skyddsmasker o.d. krävs ej i rengöringsprocessen
Avgörande tester för bilindustrin utfördes 1998 hos BMW Dingolfing under produktion 1500 bilar per dygn och SurfaSol systemet brukas därefter av biltillverkare i Europa.
SurfaSol Systemet är betydligt mindre kostnadskrävande än traditionella system som ex. plast och lösningsmedel.

SurfaSol® 911

är en färgborttagare som bl.a. innehåller etanol. Produkten som appliceras med en trasa, används vid rengöring av utrustningar i och utanför boxar såsom kylzoner, fläktkanaler, robothuvuden och vacuumtankar.
Medlet avdunstar helt och avlägsnar all kondens. SurfaSol® 911 är miljöanpassad och ersätter bl.a. butylglykol och aceton.

SurfaSol® XL

 

är ett väggskydd och släppmedel. Det sprutas på sprayboxens rengjorda väggar där det bildar ett transparent skyddsskikt.
Åtgången är ca 0,1l/m2. Produkten fäster även på målade ytor och är motståndkraftig mot alla nu kända billacker som används vid lackering.
Skyddsskiktet avlägsnas med vatten och högtrycksspruta vid ett tryck på ca 100 bar samt roterande borstar. Det bortspolade skiktet påverkar inte koaguleringsprocessen i sedimenteringsbassängen.
SurfaSol® XL ersätter plastfolie, samt lösningsmedel. Medlet är miljöanpassat. Det är inte skadligt för varken människa eller miljö.

Comparison Surfasol / Solvent / Plastic Foil (only in english)

Kontakt

Michael Seidow
Tel. +46(0)8 52031725
       +46(0)8 6528515
Handy:+46 (0)705 325 777 Neuhofen Germany 49523654177
e-mail: seidow@tele2.se